en un entorn de mitja muntanya vivim entre cavalls

fem excursions

classes de doma natural

transport de cavalls on calgui

ara també banys de bosc…

una experiència de connexió amb el nostre origen, el bosc.